Integration är vår vision!

Vi tar vara på utländsk arbetskraft i Sverige.

 

 Immicruit är ett nystartat bemanningsföretag som tar vara på utländsk arbetskraft i Sverige. Vi är baserade i Göteborg och drivs på kristen grund och värderingar. Vårt fokus är att tillvarata arbetskraften som finns bland asylsökande och nyanlända med arbetstillstånd/AT-UND.

Vårt mål är att hyra ut personal till yrken som inte kräver stora språkkunskaper och/eller arbetslivserfarenhet. Vissa har lång arbetslivserfarenhet, akademiska utbildningar och ibland även entreprenörskap med sig i ryggsäcken men kanske ingen erfarenhet av städning, lagerarbete, jordbruk eller liknande. I vad som kan anses vara hinder vill vi genom undervisning i form av studier i svenska språket, i svensk arbetsmoral, arbetskultur och arbetsrätt samt genom coachning, stötta vår personal till att göra ett så bra och kvalitetsmässigt jobb de bara kan. Vi tror att detta skapar lojal arbetskraft och yrkesstolthet vilket är viktiga grundstenar för god kvalitet. Eftersom vi också står för administrationen som krävs gentemot bl.a. Migrationsverket underlättar vi för företag att anställa en asylsökande eller nyanländ.

 

Tillgänglig kompetens

  • Senior QA Engineer / Software Tester
  • Senior Accountant
  • Junior & senior Mechanical engineer
  • QC Engineer
  • Junior Software engineer within electronics and communication
  • Front-end developer and Programmers
  • Junior financial assistant/administrator
  • Data analyst - Quality Analyst & Software tester / QA tester
  • Data Visualization analyst / Data analyst
  • Software Engineer - Oracle PL / SQL developer & Technology support specialist

Våra kunder