Om Oss

Immicruit är ett nystartat bemanningsföretag baserat i Göteborg som drivs på kristen grund och värderingar. Vårt fokus är att tillvarata arbetskraften som finns bland asylsökande och nyanlända med arbetstillstånd/AT-UND, människor generellt med utländsk bakgrund.

Vi har sett ett stort behov hos den här målgruppen att få hjälp att få in en fot på arbetsmarknaden och de utgör en enorm kompetens och arbetsvilja. Därför startade vi det här bemanningsföretaget för att skapa arbetstillfällen och arbeta med helheten kring deras integration.

I Sverige vet vi att det vanligaste sättet att få ett jobb är genom kontakter och nätverk. Vår målgrupp har inte starka nätverk i Sverige och detta försämrar deras chanser ytterligare. Det finns både kvalificerade och inte kvalificerade kandidater och, förutom brist på nätverk, är deras största hinder språket.

Vi tror att en person som får möjlighet att praktisera språket i ett sammanhang dagligen kommer förbättra sina språkkunskaper avsevärt. Och ser man framtidsutsikter kommer man att växa och bli en värdefull medarbetare och samhällsdeltagare. Detta är en win-win för alla, både individ och samhälle!

Hur arbetar vi med integration?
– Vi vill erbjuda svenskundervisning parallellt med arbetet.
– Vi vill erbjuda undervisning & workshops kring svensk arbetsmoral/kultur, arbetsrätt etc. Detta ger en bättre förståelse för kandidaten om hur det funkar på arbetsplatser i Sverige; vilka förväntningar som finns åt båda hållen.
– Genom coachning och handledning utifrån både kandidatens och kundens behov och förutsättningar. Vi vill se vår personal utvecklas och växa, både i språket och i kompetens, samt ge så bra kvalitet som möjligt i våra tjänster till kunderna.

Vårt mål är att hyra ut personal till yrken som inte kräver stora språkkunskaper och/eller arbetslivserfarenhet. Våra kandidater har väldigt varierande professionell bakgrund och även utbildningsnivåerna varierar stort. I vad som kan anses vara hinder vill vi genom undervisning och coachning, stötta vår personal till att göra ett så bra och kvalitetsmässigt jobb de bara kan.

Vi tror att detta skapar lojal arbetskraft och yrkesstolthet vilket är viktiga grundstenar för god kvalitet. Vi har också kandidater på kvalificerad nivå, med tillräckliga svenska och engelska kunskaper, inom olika branscher.

Eftersom vi står för administrationen som i vissa fall krävs gentemot bl.a. Migrationsverket, underlättar vi för företag att anställa en asylsökande eller nyanländ.

Har ert företag behov av personal? Genom oss kan ni få era behov bemötta samtidigt som ni bidrar till social hållbarhet och motverkar utanförskap. Kontakta oss så kan vi berätta mer!