Om ni behöver anställa personal och önskar hitta personer inom vår målgrupp men inte har tiden det krävs, så kan vi hjälpa till med rekrytering. Vi gör en behovsanalys och kravprofil tillsammans med er och hjälper er sedan att hitta kandidater genom annonsering, intervjuer och referenstagning. Vi presenterar några utvalda CV för er och vi kommer överens om hur ni vill att intervjuprocessen sker (vi gör en första intervju innan presentation för er som kund och ni har en egen intervju med de ni finner intressanta eller ni sköter intervjuerna själva). Beroende på hur många personer ni behöver tar det givetvis olika lång tid men vi har ett minimum på 20 timmar. Om ni väljer någon/några av de kandidater vi presenterat tillkommer kostnad för varje kandidat. Kontakta oss för offert eller att få veta mer och diskutera kring möjliga lösningar, vi skräddarsyr efter era behov!

Om ert företag är i behov av kvalificerad kompetens så finns även möjlighet att rekrytera det inom vår målgrupp. I vårt nätverk känner vi till arbetssökande inom bl a kemi, microbiologi, ekonomi & redovisning, byggnadsarkitektur, business administration och IT. Detta är en bortglömd grupp som har svårt att få in en fot i sin bransch pga brist på nätverk. Kontakta oss i så fall så kan vi utifrån er behovsanalys och kravprofil se om någon av dom kan matcha ert behov.