Vår Vision Och Bakgrund

Visionen föddes år 2020 när vi i vår församlingsgemenskap under en tid blivit varse om den verklighet som våra asylsökande vänner lever i, särskilt svårt är det för dom som är barnfamiljer.

Det är en ständig kamp att hitta ett arbete, under tiden de väntar på besked från Migrationsverket om de får stanna eller inte, vilket väldigt ofta handlar om flera år. De jobb de oftast får tag på är svart och betalas långt under vad som är lagliga minimilöner.

Detta skapar en ond cirkel där de tvingas jobba långa och många dagar för att ha råd med boende, mat, kläder och spårvagnsbiljetter vilket gör att det inte finns tid eller kraft för att lära sig språket. Därmed skjuts integrationen bara framåt mer och mer för varje dag som går som de inte får lära sig språket samtidigt som utanförskapet och den psykiska ohälsan kryper närmare inpå.

Flera av dessa har dessutom akademiska utbildningar, entreprenörskap och mångårig arbetslivserfarenhet i ryggsäcken. Vi tröttnade på att inte kunna vara behjälpliga med arbetsmöjligheter och efter mycket bön väcktes affärsidén om ett bemanningsföretag till liv.

Vidare är vi inom Immicruit’s ledning både fd. asylsökande och nyanländ (genom universitetsstudier) och därmed har vi personlig erfarenhet kring integration, diskriminering och utanförskap. Vår vision blev därför att kunna erbjuda en möjlighet för den här målgruppen att integreras i samhället genom arbetsmöjligheter, svenskundervisning samt undervisning om svensk arbetsmoral, arbetskultur och arbetsrätt.

Att förenkla för företag som vill anställa en asylsökande genom att sköta administrationen som krävs gentemot Migrationsverket och arbeta för en mer tolerant arbetsmarknad kring språkförbistring. Vi vill bidra till att skapa möjligheter och verktyg för att underlätta för företag att anställa personal som fortfarande lär sig språket, att visa värdet långsiktigt.

Att skapa framtidshopp och minska utanförskapet för dessa människor, det är vad vi brinner för!

Vi är övertygade om att vi på detta sätt skapar förutsättningar för bättre integration och därmed bidrar till en bättre psykisk hälsa hos målgruppen som i sin tur får bidra till samhället istället för att bli en börda genom bidragsberoende och psykisk ohälsa. 

Det finns arbetskraft i Sverige att ta tillvara på och vi vill hjälpa till att skapa arbetsmöjligheter och god integration, det tror vi är en Win-Win situation för samhället och för dessa människor!